Implantologija Blokovi

Implantologija Blokovi
belville-dental-orto-centar-implantologija

Belville Dental Centar

Beograd, Blokovi, 011 6300955 | 011 6300966 | 011 6300955 | 063 370070 |
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD BELVILLE DENTAL ORTO CENTAR Implanti su aloplastični materijali koji se ugrađuju u meko i koštano tkivo gornje i donje vilice u cilju poboljšanja funkcije žvakanja, estetike i fonacije kod delimično ili potpuno bezubih pacijenata.
Za uspeh implantacije od posebnog značaja je prava indikacija, pravilan izbor pacijenta, primena ispravne hirurške tehnike i izrada funkcionalno i estetski zadovoljavajuće suprastrukture.
Ugradnja implanta u vilicu je potpuno bezbolan postupak.
Vreme pravljenja protetskog rada je nakon 6-8 nedelja po ugradnji implanta.
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-dental-vision-implantologija

Stomatološka ordinacija Dental Vision

Beograd, Blokovi, 066 006868
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD ORDINACIJA ZA ESTETSKU STOMATOLOGIJU DENTAL VISION Loši zubi u današnje vreme nisu ništa strano.
Najbolji mogući način dobijanja lepih zuba danas su dentalni implantati.
Implantat je umetni zub koji zubar stavlja u vilicu kao zamenu za prirodni zub.
Zubni implantati su dobar izbor za ljude koji imaju dobro oralno zdravlje, ali su jednostavno izgubili zub ili zube zbog oralnih problema.
Oni znaju biti skupi i to je razlog zašto mnogi ljudi ne žele ni pomisliti na njih.
Ono što oni ne znaju je to da su oni u današnje vreme pristupačni gotovo svakom čoveku, a isto tako i estetske stomatološke usluge.
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-dentina-implantologija

Stomatološka ordinacija Dentina

Beograd, Blokovi, 011 497237
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DENTINA Implantati su idealan izbor za ljude dobrog opšteg zdravlja, ako im nedostaje jedan zub, više zuba (parcijalna bezubost) ili svi zubi (totalna bezubost).
Dentalni implantat je veštački koren zuba izgradjen od titanijuma koji se postavlja u kost gornje i donje vilice.
Posle perioda oseointegracije na implantat se postavlja krunica ili most.
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-dr-predrag-kostic-1-implantologija

Stomatološka ordinacija Dr Predrag Kostić

Beograd, Blokovi, 011 2164535 | 063 252668 |
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR PREDRAG KOSTIĆ Vaši zubi nisu neophodni samo u funkciji žvakanja i kvalitetne ishrane.
Njihova nezamenljiva uloga je u estetskom izgledu i harmoniji vašeg lica i osmeha.
Na žalost veliki broj zuba izgubi se previše rano, čime nastaju estetski i funkcionalni poremećaji u ustima. Defekti koji tako nastaju, naročito u predelu prednjih zuba, bitno utiču na izgled, raspoloženje i ne retko dovode do uznemirenja, povlačenja u sebe i smanjenja socijalnih kontakata.
Iz tih razloga izgubljene zube treba što pre nadoknaditi. Izbeći ove probleme zahtev je moderne stomatologije.
To se može učiniti ugradnjom dentalnih implantata koji predstavljaju zamenu za prirodne zube. Implanti su najefikasnija i biološki potpuno opravdana zamena za prirodne zube.
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-maxim-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija Maxim Dent

Beograd, Blokovi, 011 6600137
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD STOMATOLOŠKA ORDINACIJA MAXIM DENT - Ugradnja implantata - Ugradnja mini implantata za retenciju proteze
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-mr-sci.-dr-mirela-cvjetkovic-implantologija

Stomatološka ordinacija mr sci. dr Mirela Cvjetković

Beograd, Blokovi, 063 237075
IMPLANTOLOGIJA BEOGRAD MR.
DR MIRELA CVJETKOVIC Danas na tržištu postoji veliki broj implantnih sistema različitih cena, što bi trebalo da imate u vidu kada birate vrstu implantata koji će biti ugrađen kod Vas.
Što je implant skuplji to je i kvalitetniji, kao i bilo koji drugi industrijski proizvod u svetu.
Na kvalitet implanta najviše utiče njegov oblik i površina koji su direktno odgovorni za srastanje implanta sa kosti i njegovu dugoročnost. Mnoge kompanije samo „kopiraju“ osnovni dizajn implantata od drugih, ne ulažući u istraživanja osteointegracije, klinička ispitivanja, kvalitet i dugovečnost implantata, pa su zato njihovi proizvodi u početku povoljniji, ali ne i kvalitetniji.
Cenovnik
stomatoloska-ordinacija-abdental-implantologija

Stomatološka ordinacija AbDental

Beograd, Blokovi, Uroša Martinovića 27 011 3180628 | 069 3180628 |
STOMATOLOSKA ORDINACIJA ABDENTAL Zubni implanti su zamena za nedostajuće korenove i služe kao čvrsto uporište za krunicu, most ili protezu.
Da bi se uspešno izvršila ugradnja implanta potrebno je da u regiji nedostajućeg/nedostajućih zuba ima dovoljno koštanog tkiva po širini i po dubini.
Provera količine raspoložive kosti u željenoj regiji vrši se Cone Beam Computed Tomografy(CBCT) snimkom koji je danas dostupan svakom stomatologu.
Na osnovu analize takvog snimka, a u skladu sa principima protetičke rekonstrukcije i poštujući želje pacijenta, maksilofacijalni hirurg i protetičar zajedno prave plan vezano za optimalan broj i raspored implanata kod svakog pacijenta ponaosob.
Ukoliko su koštani grebeni gornje ili donje vilice suviše resorbovani da ne mogu prihvatiti zubne implante, neophodno je dodatnim hirurškim intervencijama nadogradnje kosti, stvoriti uslove za njihovu ugradnju.
Zubni implanti su napravljeni najčešće od 99,9999% titanijuma.
Prvi implanti od titanijuma ugradjeni su u viličnu kost čoveka još 1965.godine u Švedskoj.
Titanijum je biokompatibilan materijal koji u kontaktu sa koštanim tkivom pravi čvrstu vezu, a taj proces se zove osteointegracija.
Proces osteointegracije implanta traje od 3 do 6 meseci nakon čega se implanti mogu opteretiti zubnim nadoknadama.
Najznačajniji uticaj na brzinu osteointegracije imaju kvalitet(gustina) kosti i postizanje stabilnosti implanta neposredno nakon ugradnje.
Na brzinu opterećivanja implanata značajnu ulogu ima i broj i raspored ugradjenih implanata.
Danas postoje i implanti koji imaju aktivnu površinu za osteointegraciju, pa je taj proces sveden na samo 3 nedelje zarastanja (SLActive® – Straumann).
Nakon analize snimaka i u skladu sa željama i potrebama pacijenta, pravi se plan ugradnje implanata.
Pacijent se detaljno upoznaje sa planom i dinamikom predložene terapije.
Ukoliko je saglasan sa predloženim, i ako nema kontraindikacija za ugradnju implanata, pacijent potpisuje saglasnost čime daje dozvolu hirurgu da pristupi hirurškoj intervenciji.
Sama operacija se izvodi najčešče u lokalnoj anesteziji (može i u sedaciji), i manje je traumatična za tkiva pacijenta od većine drugih oralno-hirurških procedura.
Iako bezbolna i naizgled jednostavna operacija, potrebno je veliko iskustvo kako bi postavljeni implanti bili u optimalnom položaju jedni prema drugima, prema susednim zubima i prema zubima suprotne vilice.
Neadekvatno postavljeni implanti mogu kasnije da dovedu do problema sa izradom nadoknada na njima.
Takođe, zbog delovanja traumatskoh sila preko krunica zuba na nepravilno postavljen implant, dovodi se u pitanje i dužina njegovog trajanja.
Ugradnja jednog zubnog implanta traje oko 15 minuta.
Po završenoj hirurškoj intervenciji pacijent dobija detaljna uputstva o ponašanju, higijeni i ishrani.
Obavezno se prepisuje antibiotska terapija, terapija protiv bola i otoka.
Reakcija organizma na ugradnju implanata je obično vrlo blaga i sa simptomima koji se jednostavno uklanjaju lekovima.
Naravno reakcije su individualne, i bitno je da hirurg na vrame prepozna bilo kakvu komplikaciju koje se inače ne javljaju često.
Nakon završenog procesa osteointegracije, rentgen snimkom i klinički se proverava da li se implanti mogu opteretiti.
To je obično period od 2 do 3 meseca posle hirurške intervencije.
Ukoliko je sve u redu implanti se otvaraju, postavljaju se gingiva formeri oko kojih se formira sluzokožni žleb budućih krunica.
7 do 10 dana posle toga pristupa se izradi protetičkih nadoknada po želji pacijenta i u saglasnosti sa principima savremene protetike.
Na implantima se mogu praviti pojedinačne metalokeramičke/cirkonijumske krunice, metalokeramički/cirkonijumski mostovi, skeletirane ili totalne proteze.
Danas postoji veliki broj sistema zubnih implanata.
Među implantnim sistemima koji imaju najdužu tradiciju i najbolje razvijene implantološke istraživačke centre spadaju Straumann i Nobel.
To su ujedno i najskuplji implanti koji iza sebe imaju decenije razvoja, istraživanja i vrhunskih rezultata.
Međutim i drugi jeftiniji implantološki sistemi takođe imaju odlične rezultate i za svoje proizvode daju doživotnu garanciju.
Među njima se izdvajaju Alpha Bio, Neodent, Bredent, BioHorizon i ostali.
stomatoloska-ordinacija-devocija-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija Devojica Dent

Beograd, Blokovi, Gandijeva 99a 011 2166217 | 063 681859 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DEVOJICA DENT Stomatološka ordinacija Devocija Dentnalazi se na Novom Beogradu u ulici Gandijeva 99a.
Pružamo kompletnu stomatološku uslugu i trudimo se da udovoljimo svakom pacijentu.
Pružamo usluge fiksne i mobilne protetike, ortodoncije, oralne hirurgije i implantologije, konzervativne stomatologije, dečije stomatologije, parodontologije kao i estetske stomatologije.
stomatoloska-ordinacija-3a-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija 3A Dent

Beograd, Blokovi, Jurija Gagarina 155A 011 3181724 | 063 1021722 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA 3A DENT Implatologija je oblast koja privlači veliku pažnju, zato što se na ovaj način zbrinjava veliki broj pacijenata koji su izgubili jedan ili više zuba.
stomatoloska-ordinacija-dr-dusica-vujic-tajti-implantologija

Stomatološka ordinacija dr Dušica Vujić - Tajti

Beograd, Blokovi, Jurija Gagarina 174 011 2287987 | 011 2275491 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKE ORDINACIJE STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR DUŠICA VUJIĆ - TAJTI Savremeni zubni implant je titanijumski šraf koji se uvrće u kost vilice i srasta sa njom, a služi kao zamena za koren izgubljenog ili nedostajućeg zuba.
Zubni implanti su idealna opcija za pacijente sa dobrom oralnom higijenom kod kojih je došlo do gubitka zuba usled parodontoze, neuspešnog lečenja zuba, traume ili bilo kog drugog razloga.
stomatoloska-ordinacija-apolonija-implantologija

Stomatološka ordinacija Apolonija

Beograd, Blokovi, Gandijeva 59/1 011 2157090 | 065 2157090 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA APOLONIJA Ugradnja najsavremenijih sistema implantata.
stomatoloska-ordinacija-dr-srdjan-rosulj-implantologija

Stomatološka ordinacija Dr Srđan Rošulj

Beograd, Blokovi, Gandijeva 178 011 2163425
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA DR SRĐAN ROŠULJ Dentalni implantat je veštački koren koji se ugrađuje u kost.
Najčešće se izrađuje od titanijuma i koristi se u stomatologiji za nošenje nadoknade jednog ili više zuba kako bi se zamenili izgubljeni pojedini zubi ili grupe zuba.

Stomatološka ordinacija Wisil M

Beograd, Blokovi, 011 7175725
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSAK ORDINACIJA WISIL M U ordinaciji se ugrađuju najpoznatiji implantološki sistemi, (Straumann, Nobel, Biocare, Imtec).
Ugradnja implantata danas je bezbolna.
U našoj ordinaciji podrazumeva se primena savremenog koncepta ugradnje implantata odnosno korišćenje 3D tomografskih snimaka i izrada hiruških stentova, što obezbeđuje maksimalno preciznu i pouzdanu ugradnju.
stomatoloska-ordinacija-amfora-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija Amfora dent

Beograd, Blokovi, Nehruova 51a 063 295963 | 011 3180269 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA AMFORA DENT Vršimo ugranju implanta.
stomatoloska-ordinacija-alhena-implantologija

Stomatološka ordinacija Alhena

Beograd, Blokovi, Bulevar Mihajla Pupina 10v 063 241992 | 011 3119617 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA ALHENA Implantati su idealan izbor za ljude dobrog opšteg zdravlja, ako im nedostaje jedan zub, više zuba (parcijalna bezubost) ili svi zubi (totalna bezubost).
stomatoloska-ordinacija-helix-dent-implantologija

Stomatološka ordinacija Helix Dent

Beograd, Blokovi, Gandijeva 106v/11 011 2283530 | 065 5055040 | 063 8141044 |
IMPLANTOLOGIJA STOMATOLOSKA ORDINACIJA HELIX DENT Vršimo ugradnju implanta.
LOKACIJE
Implantologija Srbija:
Implantologija Aleksinac
Implantologija Arilje
Implantologija Bački Petrovac
Implantologija Beška
Implantologija Bogatić
Implantologija Čačak
Implantologija Kragujevac
Implantologija Kraljevo
Implantologija Kruševac
Implantologija Lebane
Implantologija Loznica
Implantologija Niš
Implantologija Novi Pazar
Implantologija Novi Sad
Implantologija Palić
Implantologija Pančevo
Implantologija Petrovac na Mlavi
Implantologija Pirot
Implantologija Požega
Implantologija Prijepolje
Implantologija Ruma
Implantologija Šabac
Implantologija Smederevo
Implantologija Sokobanja
Implantologija Sombor
Implantologija Sremska Kamenica
Implantologija Stara Pazova
Implantologija Subotica
Implantologija Temerin
Implantologija Trstenik
Implantologija Užice
Implantologija Valjevo
Implantologija Vranjska Banja
Implantologija Vrbas
Implantologija Zaječar
Implantologija Zrenjanin
Implantologija-2
Implantologija je grana stomatologije koja se bavi ugradnjom zubnih implanata. Uobičajen naziv za stomatologa ili oralnog hirurga, koji se bavi zubnim implantima je implantolog. Zubni implant je strano telo koje se ugrađuje u vilicu i nakon određenog vremena stvara čvrstu vezu sa kosti. Na implant se zatim postavlja krunica ili može da služi kao nosač mosta ili pak kao sidrište proteze. Ove protetske nadoknade izrađuje zubni tehničar. Zubni implant pruža nekoliko prednosti u odnosu na druge mogućnosti zamene zuba. Osim što izgledaju i funkcionišu poput prirodnog zuba, implanti zamjenjuju zube bez žrtvovanja susednih zuba. Naime, u slučaju zamene jednog zuba mostom, potrebno je izbrusiti susedne zube. Implant će pomoći u očuvanju alveolarnog grebena. Pošto je implant usađen u kost, on stimuliše okolnu kost i u tom slučaju ne dolazi do resorpcije kosti, koja se javlja nakon vađenja zuba. Moderni zubni implanti se prave od čistog titanijuma za razliku od ortopedije gde se koriste legure titanijuma. Poznato je da se titanijum ponaša neutralno i da ne uzrokuje nikakve alergijske reakcije (biokompatibilan materijal). Titanijum gradi sa kiseonikom zaštitni sloj i zato ga organizam dobro prihvata. To se naziva osteointegracija. Prednosti zamene jednog zuba implantom su ti što se zubi oko njega ne moraju brusiti, kao što je slučaj kod mosta. Zubno meso (periodoncijum) se nalazi u dobrom odnosu sa krunicom i vratom zuba pri čemu se stvaraju optimalni uslovi za održivost implantom. Zamena jednog zuba zubnim implantom je uvedena u klasifikaciju po Brinkmanu (Brinkmann) još 1973 god pod klasu I. Zatim je ta klasa prepravljena na konferenciji za implantologe 2002. Tada su uvedena i sledeća pravila: u gornjoj vilici se do četiri nedostajuća sekutića mogu zameniti sa četiri implanta. U donjoj vilici se pri četiri nedostajuća sekutića mogu ugraditi samo dva implanta. Za premolare ili molare se preporučuje zamena jednog zuba jednim implantom.
Back to Top